.

Ultredningsspecialisten

Strategisk utredningskonsult inom vård, omsorg och socialtjänst

Utredningsspecialisten erbjuder kvalificerat konsultstöd för utredning, uppföljning och utvärdering inom vård, omsorg och socialtjänst. En specialinriktning är kvalitetsundersökningar utifrån ett kund-/klient-/brukarperspektiv. Företaget vänder sig i huvudsak till förvaltningar, organisationer och myndigheter inom välfärdssektorn.  

Utredningsspecialisten använder beprövade koncept, som KVALITETSBAROMETERN och BRIO, men utvecklar även nya utrednings- och uppföljningskoncept samt verktyg för planering och beslutsstöd i samarbete med olika uppdragsgivare.

Inom företaget finns flerårig erfarenhet och kompetens från kvalificerat utredningsarbete och FoU på lokal, regional och nationell nivå.  

Kontakt
info@utred.se

Adress
Box 526, SE-136 25 Haninge